Η φιλοσοφία της ύπαρξής μας

It surprises me
Με εκπλήσσει πόσο αδιάφοροι είμαστε σήμερα για πράγματα όπως η φυσική, το διάστημα, το σύμπαν και η φιλοσοφία της ύπαρξής μας, ο σκοπός μας, ο τελικός μας προορισμός. Είναι ένας τρελός κόσμος εκεί έξω. Να έχετε περιέργεια.
Advertisements

Definition of a fool

Ένας ορισμός του ηλίθιου : Κάποιος που αγνοεί πληροφορίες επειδή δε συμφωνούν με επιθυμητά αποτελέσματα

Ego Drive

Οι περισσότεροι άνθρωποι αν δεν ασχοληθούν με κάτι που δεν τους αφορά άμεσα, θα ασχοληθούν με κάτι που τους αφορά έμμεσα. Όμως δύσκολα θα ασχοληθούν με κάτι που δεν τους αφορά καθόλου (ή έχουν εκτιμήσει ότι δεν τους αφορά), αλλά αφορά άλλους. Ένα εσωτερικά αναδυόμενο κίνητρο, αποτέλεσμα ενός ψηφιδωτού ενορμήσεων, σχημάτων και πεποιθήσεων θα εμπλέκεται σχεδόν πάντοτε. Προτεραιότητα θα μπαίνει το Εγώ όσο καμουφλάζ και να επιστρατεύεται.

Η πραγματικότητα αυτή είναι πιθανώς μία από τις αιτίες που παρατηρείται πολύ συχνά υψηλή ατομική ανέλιξη προσωπικοτήτων, αλλά πολύ πιο σπάνια ομάδων ή κοινωνιών (πέρα από εξαιρέσεις μικρής διάρκειας ή τοπικού επιπέδου). Και γιατί γενικότερα ο ανθρώπινος πολιτισμός εξελίσσεται με τόσο αργούς ρυθμούς, αλλά και τόσο πόνο. Η χρονική περίοδος που θα επέλθει (αν επέλθει) μαζικά η κατανόηση ότι η δράση βάσει κοινωφελούς κριτηρίου, βοηθά εντέλει και το ίδιο το άτομο, άσχετα αν αυτό μπορεί να μην είναι πάντα βραχυπρόθεσμα εμφανές, ενδεχομένως και να καταγραφεί ως σημείο ωρίμανσης στη ιστορία της ανθρωπότητας.

Τότε η μάθηση θα έχει επικρατήσει στη «μάχη» με το γονίδιο, επικράτηση που μέχρι στιγμής δεν έχει επιφέρει η εμπειρία χιλιάδων χιλιετιών που μετρά η ανθρώπινη ηλικία ως είδος.

Evolution Path

Μπορούμε λογικά να ρωτήσουμε: Γιατί οι άνθρωποι προσκολλώνται στις αξίες και τις πρακτικές του παρελθόντος, όταν προφανώς δεν λειτουργούν πλέον; Τα μακροχρόνια πρότυπα σκέψης είναι δύσκολο να ξεπεραστούν γιατί συχνά φαίνονται να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του ατόμου και οι παλιοί τρόποι σκέψης είναι απλούστεροι και ευκολότεροι. Σε ένα διττό τρόπο σκέψης, όπως το καλό και το κακό, το σωστό και το λάθος, η αγάπη και το μίσος, η αιτία και το αποτέλεσμα, πολύ λίγη λογική ανάλυση εμπλέκεται. Jacque Fresco